ELVOSPOL plus s r.o. - specialista na pohony ELDRO / ELHY

GDPR Elvospol

Souhlasné prohlášení se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Tímto přečtením uděluji konkludentní souhlas společnosti ELVOSPOL spol. s r.o., Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna, www.elvospol.cz, e-mail: elvospol@elvospol.cz souhlas k tomu, aby zasílala svá obchodní sdělení na e-mailovou adresu a aby zpracovávala osobní údaje v rozsahu název společnosti, sídlo, IČ, e-mail, případně u fyzických osob jméno, příjmení, sídlo, PSČ a e-mail. E-mailovou korespondenci strany považují za pravou a platnou, a souhlasí se zasílám faktur a dalších sdělení touto cestou. Osobní údaje budou zařazeny do databáze za účelem jejich zpracování, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Jsem si vědom svých práv podle §§11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán písemnou formou.

Rychlý kontakt

Kontaktní osoba Oto Odehnal.
Tel: +420 546 430 084
Mob.: 603 267 568
Email: elvospol@elvospol.cz

Elhy/Eldra

Elvospol plus s.r.o.
Stará osada 606
664 84 – Zastávka

Ing. Pavel Matal

+420 603 104 246

Petra Matalová

+420 774 168 724


www.elhy.cz

Opravy/Servis

Elektromotory
Elhy
Průmyslové komponenty
Bezpečnostní brzdy
Diskové brzdy